Вградени ролетни щори

ВГРАДЕНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ

Концепцията за вградените ролетни щори предлага редица предимства:

  • красивия външния вид на сградите се запазва, тъй като кутията на щората може да се вгради във фасадата и да се измаже отвътре и отвън, като ревизионият капак се разполога на дъното или от вътрешната страна на кутията;
  • едно от основните предимства е, че в кутията може да се интегрира мрежа против насекоми, което улеснява монтажа и намалява стойността му.

Галерия