Окачени фасади

ОКАЧЕНИ ФАСАДИ

Окачените стъклени фасади представляват модерната алтернатива на стандартните тухлени стени, покрити с мазилка, камък, обшивка и др. Съчетанието на фасадни профилни системи, стъкла с различни оттенъци и елегантни обкови дава възможност да се създадат фасади на сгради, съобразени с всички актуални изисквания на архитектурата.

Освен естетическа функция, добре изпълненото фасадно решение има и редица технически предимства:

  • За изработката на фасадата се използват различни алуминиеви  системи за окачване, които дават възможност да се решат сложни архитектурни задачи.
  • Фасадата може да се комбинира с различни по размери системи за врати и прозорци с всякакви видове отваряне, което позволява да се постигне допълнителна функционалност и удобство.
  • Специалната технология на съединяване на профилите позволява да се осигури бърз монтаж и да се осигури максимална здравина на конструкциите.
  • Стъклените фасади издържат на ветрови, сеизмични и значителни амплитуди от високочестотни колебания, възникнали в близост до сградата.

Като конструкция окачените фасади могат да се разделят на: структурни (между стъклата се вижда фуга 14 мм без видими профили), полуструктурни (всеки стъклопакет) и капачкови (стъклата са разделени помежду си с профили с рзамер 50-55 мм). Стандартната фасада с видима капачка отвън може да се изпълнява и само с капачка по вертикала и с хоризонтална силиконова фуга. Друг вариант за външно обличане на сгради е обшивката композитни панели. Те са изградени от алуминиеви плоскости с термоизолационен материал между тях.
Една от най-прогресивните системи в строителството е технологията на вентилируеми фасади. Вентилируемата система се състои от облицовка, топлоизолация и метална подконструкция. Същността на вентилируемата фасада е в наличието на междинно пространство – слой въздух, свързан чрез отвори с външната среда, за осигуряване на вентилация между външната защитна фасадна облицовка и останалите слоеве.

Галерия