Алуминиева дограма VIVA Aluminium Systems

Профили от системата „375 ПОНИ”
Алуминият е многофункционален материал с преимущества, които го правят широко приложим в различни сфери. Алуминиевите профили са леки, но в същото време много издържливи, не се измятат и не променят с годините.
Серия „530 ЕСКИМОС”

Профилите VIVA Aluminium се делят на два основни типа – студени и термопрофили (профили с прекъснат термомост). Студените профили са най-изгодни от финансова гледна точка и най-често се използват за помещения, в които поддържането на определена температура не е от съществено значение. Често се използват за търговски обекти, промишлени и административни сгради или за вътрешни прегради, покривни конструкции и т.н.

Термо профилите от своя страна поддържат добра топлоизолация – те представляват два алуминиеви профилa, съединени помежду си с полиамидна вложка, която играе ролята на изолатор, осигуряващ топло- и шумоизолация.

По време на екструзията и след излизане от пещта за закаляване профилите VIVA Aluminium са подложени на строг качествен контрол. Замерват се габаритните им размери, за да се провери дали влизат в допустимите толеранси, проверява се повърхността им за несъвършенства, измерва се твърдостта им.

Фабриката разполага с отлично оборудвана лаборатория, отговаряща на всички международни стандарти за качество, наложени от Qualicoat и GSB. В нея се извършват тестове и анализи по време на целия производствен процес, за да гарантира високото качество на крайния продукт:

  • Измерване на дебелината на боята – EN ISO 2360
  • Проверка на адхезията (Cross-cut тест, последван от Impact тест) – EN ISO 2409, EN ISO6272
  • Cupping тест – EN ISO 1520
  • Bend тест – EN ISO 1519
Профили от системата „375 ПОНИ”

Системите не изискват много разходи при поддръжката, а при подмяна рамките напълно се рециклират – ключово качество когато темата за опазването на природата е особено актуална.

Beautymake предлага алуминиевите си профили в пълната цветова гама на RAL.

Дограма ALTEST